Serveis

Departament de mediació

Especialitzats en la resolució de conflictes per vies alternatives als procediments judicials.

Mediació a Barcelona

Resolem els conflictes de manera àgil, eficaç i confidencial.

El procés de mediació és un mètode per a resoldre disputes, alternatiu a la via judicial, on les parts voluntàriament intenten arribar a un acord personalment, amb l’assistència de la persona mediadora. Les parts poden participar en aquest procés assistides del seu advocat o advocada.

Els acords assolits durant el procés de mediació tenen validesa jurídica com si es tractessin d’un contracte, així com força executiva en el cas de protocol·lització notarial.

En el nostre despatx disposem de l’acreditació legal per a dur a terme procediments de  mediació civils i mercantils.

La nostra funció en la mediació pot ser en la qualitat de persones mediadores, o bé en l’assistència jurídica del nostre client en la mediació.

Les característiques més destacades de la mediació:

Rapidesa:

La resolució d’una controvèrsia a traves de la mediació, normalment és més ràpida que la resolució d’una conflicte per la via judicial o arbitratge.

Personal

Les parts recuperen el poder de decidir sobre les conseqüències de la seva controvèrsia i la recerca de la solució.

Major grau de compliment de l’acord:

Com a conseqüència del punt anterior, les parts senten com a propi l’acord assolit així com una vinculació al seu compliment.

Flexibilitat:

Les parts decideixen conjuntament l’abast de la mediació i els seus acords.

Preserva les relacions:

Les persones que han arribat a un acord en una mediació, acostumen a poder continuar tenint una relació posteriorment a la controvèrsia.

Persona mediadora:

És una persona que té una titulació oficial que acredita la seva habilitat professional, és neutral amb el conflicte i imparcial amb les persones.

Econòmica:

Encara que no és el punt més important, normalment el cost de la mediació és molt inferior al cost d’un procediment judicial.

Eficàcia dels acords:

Els acords de mediació obliguen a les parts i, si s’eleven a escriptura pública, tindran força executiva.

Assessorament concret

En el cas que necessiti un assessorament concret dins la seva organització, li farem un estudi que comprendrà les actuacions concretes a dur a terme en termini i cost.

Altres Serveis

A Xiqués i Associats comptem amb tots els departaments especialitzats en l’assessorament Fiscal/financer, laboral, comptable i jurídic.

Altres Serveis

A Xiqués i Associats comptem amb tots els departaments especialitzats en l’assessorament Fiscal/financer, laboral, comptable i jurídic.

Xiqués i els avantatges com a experts en mediació

Experiència acreditada en mediació civil i mercantil.

Assessorament jurídic en el procés de mediació.

Una nova forma de resoldre controvèrsies.

A Xiqués associats som un despatx molt consolidat en el temps i l’experiència. Treballem amb estabilitat i, com a resultat, podem oferir als nostres clients un tracte professional, proper i estable.

Emplena el següent formulari si desitges sol·licitar més informació.

Formulari de contacte

Consentimiento RGPD*