Serveis

Assessoria laboral i Seguretat Social

Una visió global en l’assessorament, amb un tracte humà, proper i de conficança

Assessoria laboral

Oferim solucions en matèria laboral i de Recursos Humans.

La finalitat del departament de laboral de XIQUÉS Associats, és ajudar als nostres clients a gestionar els recursos humans de la seva empresa, d’acord amb la normativa vigent.

La nostra intervenció, sempre proactiva, cerca solucionar els problemes que sorgeixen diàriament en les relacions laborals, mitjançant el coneixement de la realitat empresarial de cada client, mantenint un contacte fluid i permanent basat, indubtablement, en la confiança mútua. Ens avalen més de 40 anys de dedicació a l’assessorament.

Els nostres serveis professionals es caracteritzen per la màxima versatilitat i especialitat a l’àrea laboral i seguretat social, incloent-hi els següents:

Entre els serveis d’assessoria laboral a Barcelona que oferim pots trobar:

  • Assessorament i consultoria en tota classe d’assumptes relatius al Dret del Treball, Seguretat Social i administració de personal.

  • Inscripció de l’empresa o autònom a la  Tresoreria General de la Seguretat Social.

  • Afiliació de treballadors: assessorament en la contractació, aplicació de bonificacions, confecció y tramitació davant el SEPE de contractes, pròrrogues, variacions, etc.

  • Nòmines i assegurances socials: confecció de nòmines mensuals i tramitació de les assegurances socials davant la TGSS (RNT i RLC)

  • Situacions especials de les persones treballadores: tramitació de baixes mèdiques, accidents de treball, presentació de certificats d’empresa davant el SEPE, INSS o mútues d’accident, segons correspongui, tant de treballadors com d’autònoms.

  • Baixes i acomiadaments: assessorament i tramitació d’acomiadaments, confecció i presentació de la papereta de conciliació davant el CMAC, assistència a l’acte de conciliació i realització de tots els tràmits necessaris.

  • Confecció i tramitació de les obligacions tributàries de l’àmbit laboral, trimestralment i anualment.

  • Anàlisi de costos salarials: Elaborem simulacions de nòmines i calculem els costos que te llistats de control, estadístics i personalitzats segons les necessitats de cada empresa.

  • Pensions i prestacions: Estudiem les circumstàncies personals i laborals, amb l’objectiu de realitzar un càlcul el més aproximar possible de les prestacions que li poden correspondre, les tramitem i fem el seguiment.

  • Inspecció de treball i seguretat social: estudi i compareixença davant la Inspecció de Treball.

Altres Serveis

A Xiqués i Associats comptem amb tots els departaments especialitzats en l’assessorament Fiscal/financer, laboral, comptable i jurídic.

Altres Serveis

A Xiqués i Associats comptem amb tots els departaments especialitzats en l’assessorament Fiscal/financer, laboral, comptable i jurídic.

Xiqués i els avantatges com a experts en gestió laboral.

Optimitzem la gestió laboral de la seva empresa amb èxit.

Augmentem la productivitat de l’àrea de Recursos Humans.

La nostra expertesa aporta un punt de vista més global i alhora específic.

 Apliquem la llei de la forma més convenient per cada situació.

A Xiqués associats som un despatx molt consolidat en el temps i l’experiència. Treballem amb estabilitat i, com a resultat, podem oferir als nostres clients un tracte professional, proper i estable.

Emplena el següent formulari si desitges sol·licitar més informació.

Formulari de contacte

Consentimiento RGPD*