Avís Legal

1. DADES IDENTIFICATIVES.

En compliment amb l’obligació d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflexen les dades següents:
l’empresa titular del lloc web www.xiques.cat és XIQUÉS ASSOCIATS, SL (d’ara endavant XIQUÉS ASSOCIATS)
amb domicili a Ronda Sant Pere 11, principal 2a, 08010 Barcelona
número de CIF: B62758891 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom: 34240, Foli 207, Full B24103.
Correu electrònic de contacte: info@xiques.cat del lloc web.
Telèfon de contacte: 933178462

2. PROTECCIÓ DE DADES.

XIQUÉS ASSOCIATS compleix amb les directrius del Reglament General de Protecció de Dades, i la resta de normativa vigent, i vetlla per garantir el correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Per això, juntament amb cada formulari de captació de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a XIQUÉS ASSOCIATS, farà saber a l’usuari de l’existència i l’acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de:

(I) el responsable del tractament,

(II) la finalitat d’aquest,

(III) la causa legitimadora,

(IV) els possibles destinataris de les dades,

(V) el procediment per exercir els drets d’accés, rectificació, oposició , supressió, limitació al tractament i portabilitat, així com, en els casos en què les dades no s’hagin obtingut del mateix interessat, de

(VI) la procedència i les categories de dades tractades. En aquest sentit, XIQUÉS ASSOCIATS informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

XIQUÉS ASSOCIATS és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en aquesta (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de XIQUÉS ASSOCIATS o bé dels seus llicenciands. Tots els drets reservats.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de XIQUÉS ASSOCIATS. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de XIQUÉS ASSOCIATS.

4. ENLLAÇOS.

En el cas que a www.xiques.cat es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, XIQUÉS ASSOCIATS no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas XIQUÉS ASSOCIATS assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè.

5. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

XIQUÉS ASSOCIATS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu, errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.