Serveis

Assessoria fiscal i comptable

Oferim l’assessorament preventiu i optimització fiscal
per a la seva empresa.

Assessoria fiscal integral

Assessorament integral fiscal i gestió fiscal tributària a Barcelona.

Gairebé tots els actes que realitzem en la nostra vida tenen una repercussió fiscal. És per aquest motiu que és de gran importància un assessorament previ, amb anterioritat a la realització de compravendes d’immobles, contractació de plans de pensions i tot tipus d’inversions empresarials.

La importància de la planificació fiscal en matèries com les herències, declaracions d’IRPF, Impost sobre Successions és sabuda, però s’utilitza poc. El despatx posa a disposició dels nostres clients la seva experiència en aquests aspectes.

Per altra banda, un cop presentades les liquidacions dels diferents impostos, aquestes poden ser objecte de revisió per l’Administració competent durant els quatre anys posteriors. El nostre despatx els acompanyarà en aquests moments, des del primer requeriment per part de l’Agència Tributària, interposició de recursos administratius fins a la reclamació judicial, sempre defensant els seus interessos.

Les funcions més destacades que oferim a nivell fiscal son:

 • Assessorament, confecció i tramitació de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

 • Tramitació davant l’Agència Tributària d’altes, baixes i modificació del cens fiscal.

 • Estudi, confecció i presentació (mensual, trimestral i/o anual) de les següents declaracions-liquidacions:

 • Impost sobre el Valor Afegit.
 • Retencions sobre lloguers de locals.
 • Operacions intracomunitàries.
 • Operacions amb terceres persones.
 • Pagaments a compte de l’IRPF.
 • Declaració de bens a l’estranger.

 • Liquidació i presentació de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials a l’agència Tributària de Catalunya.

 • Liquidació i presentació  de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua municipal).

 • Assessorament i liquidació en tot el tràmit hereditari.

 • Recursos, compareixences i reclamacions a l’Agència Tributària i l’Agència Tributària de Catalunya.

 • Assistència i assessorament en Inspeccions Fiscals.

 • Recursos Econòmic Administratius al TEARC.

 • Recursos Contenciosos-Administratius.

Assessorament comptable

Efectuem l’assessorament comptable general i diari de la seva empresa, acompanyant-lo en tot el procés de tancament i presentació de llibres oficials.

L’assessorem en l’examen previ a l’adquisició d’una nova oficina de farmàcia de la documentació oficial, i li confeccionem un pla de viabilitat d’acord amb els seus recursos.

Altres Serveis

A Xiqués i Associats comptem amb tots els departaments especialitzats en l’assessorament Fiscal/financer, laboral, comptable i jurídic.

Altres Serveis

A Xiqués i Associats comptem amb tots els departaments especialitzats en l’assessorament Fiscal/financer, laboral, comptable i jurídic.

Xiqués i els avantatges com a experts fiscals

Identifiquem les oportunitats fiscals que permetin estalvi fiscal.

Optimitzem l’estalvi fiscal del teu negoci o activitat professional.

Vetllem perque la teva empresa s’ajusti al règim fiscal que li correspongui.
Complim amb les teves obligacions fiscals de manera correcta i en els terminis establerts.

A Xiqués associats som un despatx molt consolidat en el temps i l’experiència. Treballem amb estabilitat i, com a resultat, podem oferir als nostres clients un tracte professional, proper i estable.

Emplena el següent formulari si desitges sol·licitar més informació.

Formulari de contacte

Consentimiento RGPD*